Hennie van Coller

Prof. H.P. (Hennie) van Coller is buitengewone professor by die NWU en uitstaande professor (emeritus) van die UV. Hy was voorsitter van die Suid-Afrikaanse akademie vir Wetenskap en Kuns, skrywer en redakteur van byna dertig boeke en het meer as 140 wetenskaplike artikels en nog ‘n veertigtal akademiese bydraes in boeke op sy naam. Hy is die ontvanger van talle pryse en toekennings, onder andere die Gustav Prellerprys vir literatuurwetenskap en literêre kritiek en die D.F. Malanprys vir uitstaande bydraes in Afrikaans. Van sy kortverhale is ‘n versamelbundels opgeneem (onder andere in Die bruid en ander verhale), hy publiseer ‘n digbundel, Soom en vertaal ook gedigte van Luuk Gruwez ( Bandelose gedigte, 2009) en Suiker van Hugo Claus (2017).


 

Please follow and like us: