Kobus Anthonissen

Kobus Anthonissen was ’n bekende hospi­taal­leraar wat ook deeltyds oor sy vakgebied gedoseer het (Kweekskool Stellen­bosch, UWK en Cornerstone Institute). Daar­na bekwaam hy hom in psigoanalitiese psigo­terapie, wat hy vandag steeds as pastor beoefen. As hospitaal­leraar destyds het hy studente opgelei in die pastorale versorging van ouerwordendes. Kobus voer ook radiogesprekke oor hierdie tema ná aan sy hart.


 

Please follow and like us: