Lina Spies

Lina Spies is ’n digter en ’n letterkundige. Haar liefde vir die poësie is by haar deur haar vader gewek en aan die Universiteit Stellenbosch het D. J. Opperman haar mentor geword onder wie se leiding sy ook haar M.A.-tesis oor Elisabeth Eybers geskryf het. Sy studeer verder aan die Vrije Universiteit (Amsterdam) in die Nederlandse Taal- en Letterkunde en promoveer in 1982 aan die Universiteit van Pretoria met ’n proefskrif oor D. J. Opperman by A. P. Grové. By die universiteit Stellenbosch, was sy professor vanaf 1987 tot en met haar uittrede in 1999.


 

Please follow and like us: