SEBASTIAN DIE LEEUWELPIE

Naledi is nie sommer ‘n hierjy uitgewershuis nie. Uh-uh, ons boeke vlieg in helikopters as die Kaap te ver is van Nelspruit.
Baie geluk
<web.facebook.com/june.botha.100?__cft__%5b0%5d=AZUPDw7j_U6iKJ7BIgfE GAmNG44KDjV_UtD_MjULv2fpRKFOt6GNHhD41xUMGRX_sy71-z_FLMbi2891NVigDQuHHOC981Wm sVuykYLg29Zeofhl_GlIAf8N6sKUk_-CA_s&__tn__=-%5dK-R>
<web.facebook.com/june.botha.100?__cft__%5b0%5d=AZUPDw7j_U6iKJ7BIgfE GAmNG44KDjV_UtD_MjULv2fpRKFOt6GNHhD41xUMGRX_sy71-z_FLMbi2891NVigDQuHHOC981Wm sVuykYLg29Zeofhl_GlIAf8N6sKUk_-CA_s&__tn__=-%5dK-R> June Botha Skrywers
met jou pragtige boeke:
Sebastian die Leeuwelpie en
Sebastian the lion cub
Beskikbaar by:
Tertia Swart by 078 648 8616
<l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.naledi.online%2F%3Ffbclid%3 DIwAR29t3U_Hq5Z89m3V_gnFUbQ-xiWjC7ofiQ-F42gduIFNc1Uqoa99dEy-_c&h=AT27UMHOWsM EX8GVP6PGHMGEhHNAlJl47vOoDB9Hwhdu48vY1ZlmHCaYrELmuO8CqbtQONXgQm0gH4as1A9MnJV ITxI8LHJn9G3l7yc5JTMp7L4fu-RaL96Vd5BDy_XJWDUK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2qcrml uyb8aAjj6WY68hatLJCYqHn9r8L5lWrbugkrqWcAOV-E-3utguPLfiLd8IFE5K5I_npQRo370XYC 24-ox3m6TtTyM4wuM06f7b9rkAIf3oHJKVHX0LUDZXxCdRPQBV6UoznWEtgJnXUl6JII5w> www.naledi.online
Toonaangewende boekwinkels
R175 (koerierkoste uitgesluit)


BESTSELLER: A BICYCLE, A CHESS SET, AN AFRICAN RIVER – SHILOH NOONE

‘n Naledi-pronkstuk nr 1 by Exclusive Books, Somerset-Wes Mall.
Volgens die bestuurder van die betrokke boekwinkel, is dit die eerste keer wat ‘n Suid-Afrikaanse storieboek Wilbur Smith klop.
Rede om trots te wees
A Bicycle, A Chess Set, an African River deur Shiloh Noone
<naledi.online/shop/skrywer/shiloh-noone/a-bicycle-a-chess-set-an-af rican-river/?fbclid=IwAR3GalL3WKmNdLH-mS-ePGfAbA276XIZnASmflhclzdVHSP4E14Cxm dnSH4> naledi.online/…/a-bicycle-a-chess-set-an…/

Potgooi-Netradiosa-Boekvoorlesing uit Kleur my Lewe my Lied-deur Amos van der Merwe

Potgooi-NetradioSA-Voorklesing uit Kleur my Lewe my Lied-deur Amos van der Merwe-deur Fanie Cronje in sy program Boeke, Skrywers, Digters en Dinge aangebied deur Naledi en Fanie elke Dinsdag om 11:00 (CAT)

luister weer …

Klik hier om te koop:

eboek  R120.00 

 

Die boek is uit druk kontak Tertia by tertia@naledi.online vir ‘n kwotasie om die boek te laat druk alternatiewelik koop die eboek.