André de Villié

André de Villié was ‘n skeikundige by die destydse Departement Landbou, tegno-ekonoom by die Wetenskaplike en Nywerheidnavorsingsraad en professor in strategiese bestuur aan die Universiteit van Pretoria. Hy is mede-outeur vanTincture – passing the buck and bucking the system, wat stelsel-agteruitgang in Suid-Afrika onder die loep neem. Hy is ‘n aktiewe dendroloog.