Carel Anthonissen

Carel Anthonissen is ’n teoloog wat na drie bedieninge in die NG kerk, vir elf jaar tot 2016, Direkteur van die Sentrum vir Christelike Spirtualiteit in Kaapstad was. Die Sentrum is in 1986 deur Emeritus Biskop Desmond Tutu, onder inspirasie van sy geestelike begeleier, Vader Francis Cull, gestig. Anthonissen het reeds enkele Engelse gedigte in drie bloemlesings oor Afrika, uitgegee deur African Sun Press en saamgestel deur die skrywer-digter, Patricia Schonstein, gepubliseer. In 2015 is een van sy Afrikaanse gedigte gelanglys vir die Sol Plaatje Europese Unie se Poësie Kompetisie, waarna die gedig later dieselfde jaar in ’n gelyknamige bloemlesing gepubliseer is. Van sy Afrikaanse gedigte is ook onlangs in Stanzas (Nr 6, Desember 2016) opgeneem. Vuurvas is sy debuutbundel in Afrikaans.