Cas Vos

Cas Vos was vir 21 jaar lank verbonde aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretora. Vanaf 2000 tot met sy aftrede in 2010 was hy die Dekaan. Hy is vir sy teologiese werk met die Andrew-Murray Prys en die Pieter van Drimmelen –  medalje deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns. bekroon. Hy het talle artikels wat in plaaslike en internasionale tydskrifte verskyn het, gepubliseer. Cas Vos het reeds 11 digbundels die lig laat sien. Daar het ook sy vertalings van Homerus se Ilias  en Odusseia  uit Grieks  verskyn. In 2017 het hy grepe uit Dante se La Divina Commedia  uit Italiaans vertaal in sy publikasie Die Goddelike komedie  en in 2018 verskyn sy vertaling van Dante se Il Paradiso. Dit is deur Ernst Kotzé met “Magnifico!” begroet. In 2019 verskyn sy elfde digbundel, Vlug van die gees. Johan Myburg, resensent, skryf oor die bundel: “Die bundel” getuig van harmoniese bedrewendheid én van verse wat ontwrigtend lyk en gestroop van poëtiese eienskappe voorkom . In die vertalings van Dante is “soepel omskrywings waarin sy eie poëtiese hand seëvier”. Hy woon in Pretoria.