Chris Jones

Chris Jones was vir 20 jaar predikant in Ceres. Hy is sedert 2008 betrokke by die Eenheid vir Morele Leierskap, Fakulteit Teologie, by die Universiteit van Stellenbosch.