Coreen Erasmus-Bezuidenhout

COREEN ERASMUS-BEZUIDENHOUT is ’n advokaat van beroep, en woon in Stellenbosch. Sy het van jongs af na die vertellings van haar ouers geluister. Haar vader is oud-regter Rudolf Erasmus, ’n Cecil John Rhodes-beurshouer wat net voor die Tweede Wêreldoorlog aan Oxford Universiteit gestudeer het; haar moeder was met vakansie in Duitsland en beide het in 1936, tydens die Olimpiese Spele, Hitler in lewende lywe gesien, asook die vervolging van die Jode wat toe reeds begin het. Coreen besoek Israel en Duitsland gereeld, en lewer toesprake oor die geskiedenis van die Jode en die Holocaust.