Eben Viktor

Eben Viktor se lang pad kronkel deur, onder andere, Wiskunde, Afrikaans en Nederlands en Filosofie. Hy is die skrywer van Post-Gettier Epistemology, ’n inleidende werk in kontemporêre kennisleer. Agtien jaar gelede het hy in Oekraïne vasgemeer, waar hy steeds woon en gemoeid is met Wiskunde- en Wetenskap opleiding. Buitengewoon Binnegedring, ’n bundel verhale geïnspireer deur sy verblyf in die buiteland, is tans in voorbereiding vir publikasie. Hy wil hom graag meer gereeld besig hou om vertalings van Oekraïniese digters se werk in Afrikaans te bedink.