Fanie Olivier

Fanie Olivier [1949] debuteer in 1970 as student met die bundel gom uit die sipres, waarvan die manuskrip die Reina Prinsen Geerligsprys ontvang het. Daarna verskyn om alleen te reis, paradysrigting van die wind, skimmellig, verklarings 1967-1987 en apostroof. Hy is die samesteller van bundels en bloemlesings, onder andere Die heel mooiste Afrikaanse liefdesgedigte, en vertaal ook prosa uit Engels en Nederlands. Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch, die Potchefstroomse Universiteit vir CHO, Unisa en die Rijksuniversiteit Utrecht, en was verbonde aan die Universiteite van Natal, Durban Westville, Venda en die Adam Mickiewicz-universiteit in Poznań, Pole. Vir drie jaar was hy kunsredakteur van Rapport en is nog steeds bedrywig as resensent van nuwe boeke.