Fransi Nieuwoudt

Fransi Nieuwoudt is ’n bekende meta-moderne kunstenaar van Lichtenburg. Sy verwerf Golden Key International Society-lidmaatskap in 2002 en ’n honneurs-graad in Media Studies aan die Universiteit van die Vrystaat in 2004. Die omslagontwerp van die bundel, sowel as die beelde binne-in is gebaseer op haar eie kunswerke. Hierdie bundel voer aan dat woord en beeld interverweef is en bied aan die leser ’n unieke en kunssinnige leeservaring.