Irize Loots

Irize Loots is gebore in Johannesburg. Sy het musiek gestudeer aan die Universiteit van Suid-Afrika en daarna het sy aan die Universiteit Stellenbosch ’n graad in verhoogbestuur en ’n BA-graad verwerf. In 1993 het sy na Amsterdam in Nederland verhuis waar sy ‘n kursus in Gestalt-terapie en kommunikasie voltooi het. In 2016 publiseer sy twee novelles, Vrou in rooi en Sy was Siela, asook ’n artikel vir die Maandblad Zuid-Afrika in dieselfde jaar.