Jurie van den Heever

Jurie van den Heever is ’n oudstudent van die Universiteit Stellenbosch. Hy sluit in 1974 as Karoo-paleontoloog by die Suid-Afrikaanse Museum in Kaapstad, aan. Na voltooiing van ’n doktorsgraad oor die vergelykende anatomie van die soogdieragtige-reptiele van die Karoo, verhuis hy in 1988 na die Departement Soölogie aan die US as as dosent in Paleontologie en die Vergelykende Anatomie van Werweldiere, waar hy ook sy navorsing voortsit. Hy tree in 2007 af, maar doseer sedertdien steeds in die voor- en nagraadse programme. Sedert 1994 lewer hy ook talle praatjies by skole in die Weskaap oor die wetenskaplike belang van evolusie. Jurie was ’n aantal jare medeskrywer van die weeklikse weten­skaprubriek, Wetenskap Vandag, in Die Burger en is sedert 2000 spanlid van Hoe VerklaarJy Dit?, die weeklikse wetenskapprogram op RSG.