Peet van Aardt

Peet van Aardt is ‘n lektor aan die Universiteit van die Vrystaat, waar hy optree as koördineerder van die vak: Academic Literacy for the Humanities en hoof is van die Initiative for Creative African Languages (iCAN). Hy is aangewys as die eerste Suid-Afrikaner wat die genootskap Study of US Institutes of American Literacy (SUSI) ontvang het. Tussen 2006 en 2015 was hy as joernalis werksaam, onder meer vir News24 as Afrika- en Sosiale Media Redakteur. In 2010 verskyn Briewe van Uys Krige vanuit Frankryk en Spanje: 1931-1935 uit sy pen.