Retha Benadé

Retha kwalifiseer in 1988 as onderwyser by die Potchefstroomse Onderwyskollege Sy behaal haar B.A. Teologie by die Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) samelopend met ’n diploma van die Aucklandpark Teologiese Seminarie in 2003. In 2004 verwerf sy haar Honneursgraad in Pastorale Berading. Vanaf 2006 word sy aangestel as administrateur by Inclusive and Affirming Ministries (IAM) wat hul beywer vir die inklusiwiteit van LGBTI-mense in geloofsgemeenskappe asook die bemagtiging van ouers, familie en vriende.