HOEPHOEPIELAND – 10 OMGEESTORIES MET HART – RONÉL VAN DER WATT

RESENSIE:
Die skryfster van “Hoephoepieland” gebruik haar kennis en jarelange ervaring met kinders as basis vir die stories in die boek. As leser word ‘n mens opnuut daarvan bewus dat omgee, vriendskap en om na mekaar te luister, belangrike lewenslesse is.
Die stories in die pragtig geïllustreerde boek is maklik en waardevolle leesstof vir jong kinders en ouers van verskillende agtergronde. Die onskatbare waarde van die onderwyseres in die vormingsjare van ‘n kind, (onder andere om kinders dissipline te leer en dat almal belangrik is), kry ook aandag

Die Hoephoep beklemtoon simbolies die belangrikheid van vriendskap.
💥💥💥💥💥

GONDA KRAEMER

Resensie-Hoephoepieland-Ronél van der Watt

Hoephoepieland

R140.00

ISBN 978-1-928518-87-7

Klik hier om te koop

Super trots op jou, Ronél van der Watt.
Kyk wat sê Amanda Botha van FMR (Fine Music Radio)
Die kindersielkundige, Ronél van der Watt se Hoehoepieland:Tien omgeestories met hart””, behoort verpligte leesstof te wees in elke Suid-Afrikaanse huishouding.

Tien Omgeestories met hart

****

Hierdie spesiale kinderboek bevat tien omgeestories met hart. Elke kind in juffrou Ansie se klas by Hoephoepieland het ’n eie storie wat in uitdagende omstandighede binne ’n multikulturele Suid-Afrikaanse konteks afspeel. Die situasies wissel van trauma (’n taxi-ongeluk, vreemdelingehaat, ’n huis wat afbrand en gesinsgeweld), mediese toestande (kongenitale hartdefek, ’n aansteeklike longsiekte en serebrale verlamming) tot verskillende gesinsamestellings (aanneming en ’n afwesige vader). Die outeur pak gewigtige kwessies met deernis, sensitiwiteit en fyn humor aan. Die boek maak kinders bewus van ander se lewensomstandighede en help om hulle kapasiteit vir empatie te ontwikkel. Daar is ook agtergrondinligting oor elke storie se spesifieke tema asook vrae om oor te gesels.


This special children’s book contains ten caring stories with heart. Each child in Miss Ansie’s class at Hoephoepieland has their own story that takes place in challenging circumstances within a multicultural South African context. The situations range from trauma (a taxi accident, xenophobia, a house burning down and domestic violence), medical conditions (congenital heart defect, infectious lung disease and cerebral palsy) to different family structures (adoption and an absent father). The author tackles weighty issues with compassion, sensitivity and a fine sense of humor. The book makes children aware of others’ worlds and helps them develop their capacity for empathy. There is also background information on each story’s specific theme as well as questions to discuss.

Die outeur, Ronél van der Watt het’n PhD in kindersielkunde (UV). Dié bundel stories is gebaseer op haar praktykervaring as kliniese sielkundige van bykans 34 jaar.

The author, Ronél van der Watt, has a PhD in child psychology (UFS). This collection of stories is based on her practice experience as a clinical psychologist of almost 34 years.

Die illustreerder, Mandé du Plessis, is ’n grafiese kunstenaar. Sy het ’n honnneursgraad in kunsgeskiedenis (UV) en ’n BA-graad in beeldende kuns (UV). Besoek haar webtuiste by www.maankatstudio.co.za om haar werk te sien.

The illustrator, Mandé du Plessis, is a graphic designer with an honours degree in art history (UFS) and a bachelor degree in fine arts (UFS). Visit her website at www.maankatstudio.co.za to view her work