Abel Pienaar

Abel Pienaar het twee grade in Teologie (Universiteit van Pretoria) en ‘n doktorsgraad in Filosofie van Godsdiens. Hy het vir elf jaar gewerk as voltydse leraar in die Ned. Geref. Kerk in ‘n makro gemeente in Pretoria. Tydens hierdie tyd word hy verkies tot die Sinode se direkteur: Sentrum vir Spiritualiteit, ‘n posisie wat hy behou tot hy in 2006 bedank uit die NG Kerk.
Abel het gestudeer onder Thich Nhat Hanh (Zen Boeddhis, Frankryk) en ook blootstelling gehad en geleer by o.a. die huidige Dalai Lama, Fr. Thomas Keating en Prof. Kobus Krüger.
Abel is hoofleraar van Renaissance, ‘n spirituele gemeenskap in Pretoria. Hierdie geestelike gemeenskap het gegroei en daar is middel 2008 ook in die Kaap begin met ‘n Renaissance Gemeenskap. Hy is ook direkteur van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit.
Hy het al in verskeie tydskrifte verskyn en in radio en TV programme opgetree. En heelwat artikels geskrywe en het al aan heelwat boekpublikasies as mede-skrywer gewerk. Sy eerste boek is in 2010 gepubliseer met die titel: Saam op soek na God: Soeke na ‘n eietydse spiritualiteit. Hy publiseer ook God se Oë is Blou. En in 2015 word sy derde boek Die Dans met God, by die Stellenbosch Woordfees as die beste leefstylboek van die jaar bekroon. Sy nuutste boek, Tao Te Ching, Boek van die Weg verskyn in 2016. In 2017 Power of Calm en einde 2018 ‘n medewerking met dr. Flip Schutte, Die Oorkantste oewer. Abel is getroud met Zelda en het vier kinders en is oupa.

Showing the single result