Paul Kruger

Paul Kruger is opgelei as dominee en gelegitimeer, maar het hom toe in die akademiese wêreld begewe waar hy onder andere verantwoordelik was vir die dosering van Bybelse Hebreeus vir voornemende predikante aan die Universiteit van Stellenbosch. Deel van sy doseeropdrag was ook die aanbieding van die ou Nabye Oosterse kulture (Mesopotamië, Siro-Palestina). Hierdie sonderlinge kombinasie van ’n grondige taal- en teologiese agtergrond en ’n deeglike onderlegdheid in die kultuurhistoriese aard van die Ou Testament (Hebreeuse Bybel) en die breëre ou Nabye Oosterse wêreld, het aan hom die nodige gereedskap gebied om hierdie Psalmtekste op ’n ingeligte wyse teologies te ontleed en op ’n sinvolle manier prakties te maak.

Showing all 2 results