Sakkie Spangenberg

Professor Spangenberg het teologie aan die Universiteit van Stellenbosch studeer. Hy behaal later ’n meestersgraad in Semitiese Tale en ’n doktorsgraad in Ou Testament. Hy het voorheen agt jaar Bybelkunde aan die Randse Afrikaanse Universiteit (tans die Universiteit van Johannesburg) doseer en dertig jaar Bybelkunde en Ou Testament aan Unisa. Hy het in 2016 afgetree, maar bestudeer steeds die Bybel. Afgesien daarvan lees hy graag na oor geologie en biologie, kyk voëls en verwonder hom aan die aarde en alles wat daarop leef. Hy beskou Albert Schweitzer se lewensfilosofie – eerbied en respek vir lewe – as rigtinggewend. Hy is getroud en het twee seuns, twee skoondogters en drie kleinkinders.

****

Professor Spangenberg studied theology at the University of Stellenbosch. He later obtained a master’s degree in Semitic Lang- uages and a doctorate in Old Testament. He previously taught Biblical Studies at the Rand Afrikaans University (now the University of Johannesburg) for eight years and Biblical Studies and Old Testament at Unisa for thirty years. He retired in 2016 but still reads and studies the Bible. Apart from that, he likes to read about geology and biology, do birding, and marvel at the earth and everything that lives on it. He subscribes to the philosophy – reverence of life – of Albert Schweitzer. He is married and has two sons, two daughters-in- law and three grandchildren.

Showing all 2 results