Susan Fourie

Om te skryf is vir Susan Fourie tweede natuur. Reeds op hoërskool wen sy pryse in ʼn paar nasionale opstelwedstryde. Sy verwerf ʼn BA-graad op Stellenbosch met Afrikaans en Frans as hoofvakke. Die volgende jaar trou sy met Koos Fourie – toe ʼn finalejaar teologie-student. In gemeentes was sy hoofsaaklik by kinderbediening betrokke. As ma van vyf was daar nie veel tyd vir skryf nie. Tog is haar eerste boek in 1981 gepubliseer. Sy skryf hoofsaaklik religieus-opvoedkundige boeke. Vanaf 1999 begin sy, op versoek van hulle kerk se jeugkommissie, die FXit-reeks vir gebruik in skole en Sondagskole opstel. Dit was ʼn jarelange projek, wat sy eers in 2017 voltooi het. Daarna begin sy kortverhale skryf, wat in tydskrifte soos Rooi Rose, Vrouekeur en Huisgenoot verskyn het.

Writing is second nature to Susan Fourie. Even in high school she won prizes in some national essay competitions. She obtained a BA degree in Stellenbosch with Afrikaans and French as majors. The following year she married Koos Fourie – at that time in his final year as a theology student. In congregations she was mainly involved in children’s ministry. As a mother of five, she did not get much writing time, yet her first book was published in 1981. She wrote mainly religious-educational books. From 1999, at the request of their church’s youth commission, she began compiling the FXit series for use in schools and Sunday schools. It was a long-standing mission, which she completed in 2017. After that she started writing short stories, which were published in magazines such as Rooi Rose, Vrouekeur and Huisgenoot.

Showing all 2 results