Susan van Zyl

Susan van Zyl, is ’n afgetrede onderwyseres, ook ‘n gekwalifiseerde dieetkundige en refleksoloog. Sy is getroud en hulle het vier getroude kinders en tien kleinkinders. In 1992 haal haar inskrywing die kortlys van die Sanlam Jeuglektuur kompetisie, in 2006 word ’n kortverhaal van haar opgeneem in die bundel “Die Melkweg het ’n ster laat val” en in 2012 word haar jeugroman, “Spiraaldans”, deur Naledi uitgegee. Behalwe vir haar persoonlike skryfwerk was sy in 2006 ’n medewerker aan ʼn reeks skoolhandboeke vir Lewensoriëntering. Sy wil graag mense bewus maak van die verband tussen Lewensoriëntering en Lewenswetenskap. Vir haar grens misterie, soos ook humor, aan die absurde en dit is hierdie realiteit waarbinne spore uitgewys word wat deur die geskiedenis van die mensdom getrap is. En waar daar vanuit hierdie perspektief gekyk kan word na hedendaagse, poëties gestruktureerde, reddingsboeie. Sporofoor is haar debuutbundel.

Writer Susan van Zyl, a retired teacher, is also a qualified dietician and reflexologist. She is married and they have four married children and ten grandchildren. In 2002, her short story earned her a place on the short list of the Sanlam Competition for Youth Literature. In 2006 a short story of hers was included in “Die Melkweg het ’n ster laat val” and her youth novel, “Spiraaldans”, was published by Naledi in 2012. Apart from her writing career, she is also a collaborator in the creation of a series of books on Life Orientation for use in schools. She is keen on integrating the school subject Life Science with the teaching of practical life skills. To her, mystery and humour border on the absurd. It is within this reality that she believes footprints of humans throughout history can be recognised as pointing to something more. Viewed from this perspective, current poetry can even serve as well structured safety buoys. “Sporofoor” is her first anthology.

Showing the single result