Hierdie bundel is ’n postmoderne spanningsverhaal in epiese digvorm in die voetspore van moderne tekste soos Awater en The Waste Land.

Dit vertel die verhaal van die verset van ’n baie gewone man teen sy mislukkings en teen die magte wat sy lewe beheer – ’n verset waarin hy hom gaandeweg laat verlei om ’n bomplanter te word.

Die sentrale temas van liefde, verraad en vergelding word uitgespeel in ’n ryk intertekstuele verwysingsveld.