• Hierdie boek bevat ’n reeks persoonlike vertellings van ’n oud-soldaat in die Suid-Afrikaanse Weermag.
  • Die klem is eerder op humor en nostalgie as op die swaarkry, ontberings en opofferings van die gewone ou wat destyds moes aanmeld vir verpligte nasionale diensplig.
  • Elke oud-soldaat het sy eie storie, goed of sleg, gebaseer op hoe hy as indiwidu die lewe in die Weermag ervaar het. Hierdie boek sal dus aanklank vind by die diensplig-generasie, maar ook by hulle wat meer wil weet oor soldaat-wees in ’n tydperk toe Suid-Afrika ’n gedugte en goed-toegeruste Weermag gehad het.