Die eens onaantasbare dogmas wat aan ons as die absolute waarheid voorgehou was, word nou alhoemeer bevraagteken. Hierdie tendens is natuurlik wêreldwyd reeds geruime tyd aan die gang. Dit beteken egter nie dat wanneer iemand nuut dink oor God en geloof, so persoon nie ook spiritueel is nie. Die teendeel is eerder waar, dit is vrydenkers wat met nuwe dink en praat oor God, godsdiens en spiritualiteit, buite georganiseerde godsdienste om, dieper betekenis en sin in hulle lewens probeer vind. Dit is mense wat ’nnuwe dans wil dans. ’n Nuwe dans met die lewe en met God.