“Dis lank sedert daar ’n digter met soveel onverdrote ywer met die volkstaal omgegaan het. Ons ken die hardnekkige knapsekêrels wat aan mens se klere of kouse vassit. By Pieter Fourie is dit die taal self wat so hardnekkig bly klou. Gaandeweg ontplooi die digter ook ander betekenisse, ander maniere waarop die titel  gelees of verstaan moet word.

Knapsekêrels is ’n stimulerende, uitdagende teks. Die taal­register wat betrek word, is wyd – en so ook die emosionele register.”

Johann de Lange