Elkeen van ons moet daagliks keuses maak. Hierdie inspirerende boek is die resultaat van Dawie Smith se jare­lange navorsing in leierskapontwikkeling. Jy sal jouself en ander leer ken aan die hand van agt lewensoriëntasies. Elkeen van hierdie Kopskuifhoofstukke bied ’n harts­boodskap van hoop en persoonlike verryking.