Product Description

Hierdie poësie gaan oor verhoudings en patrone. Tussen mense, tussen mens en omgewing, tussen getalle en geloof. Dit is ’n bundel oor broosheid, struktuur en verval. Dit kyk na die kwesbare samehang van die geheel en na onregte op sosiale vlak. Met ’n voorliefde vir dubbelsinnigheid pak die digter ’n kronkelende reis aan na die onsekere tussenruimtes van bestaan. Om die Ander te besoek is om die Self te begin ontsyfer.