Kruis van Liefde

R120.00

Die lyding van Jesus as voorspel tot sy opstanding is die spil waarom die Christelike Evangelie draai. Die Paasgebeure is egter tot nog toe betreklik selde in die Afrikaanse poësie vergestalt, veral vir die gewone leser.

Kruis van liefde is ’n bundel toeganklike Paasgedigte of -liedtekste deur twee gevestigde Afrikaanse digters, Hans du Plessis en Bernard Odendaal (onderskeidelik die voormalige en huidige direkteur van die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit. Dit behels poësietekste oor die kruisiging self en sluit sewe afsonderlike verse oor Jesus se kruiswoorde in. Hulle staan ingebed in ʼn toneelteks met dialoog tussen die “sondaar”-figure Barabas en Salome.

Die verse word op die gewone leser gerig en is so geskryf dat dele of die geheel daarvan oor die Paastyd met vrug deur gemeentes en skole in Paasvierings gebruik kan word. Die poësietekste is ook reeds op twee vlakke getoonset: deur Franco Prinsloo as ’n oratorium vir koor en ensemble, en deur Lizanne Barnard om as ’n musiekteaterstuk te dien.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kruis van Liefde”