Oopkardoes

R240.00

OOPKARDOES
’n Bundel guitige verse wat aansluit by die kabaret-wêreld, die sewe doodsondes, ’n ganse galery bevlektes word ten tonele gevoer met Aucamp se onverbeterlike humor.
’n Jaar of drie voor sy dood gee Hennie vir Johann de Lange dié manuskrip gegee met die opdrag, ‘Doen daarmee soos jy goeddink.’ Dit was vier A4 notaboeke; die verse was met die hand uitgeskryf, en in afdelings opgedeel. Hennie het selfs ’n kunswerk gekies wat hy vir die omslag wou hê, ’n werk van Theo Paul Vorster.
Waarom nou?
Johann de Lange sê: Daar het nou genoeg tyd verloop dat ek die nodige afstand gekry het en na die manuskrip as bundel gekyk het. Ek het besluit om benewens die nuwe, ongepubliseerde verse in die bundel ook ’n aantal vroeër verse in te sluit wat by die wêreld van die verse aansluit, verse wat saamhoort.
Vir wie?
Die bundel is vir gedeë liefhebbers van Aucamp se poësie, van sy humoristiese, satiriese verse.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oopkardoes”