Agter slot en grendel

R180.00

ISBN 978-1-928518-82-2

 


Description

  • Justin Dreyer het vir oor die 50 Suid-Afrikaanse Christene gevra om te skryf oor hoe die Covid-19-grendeltyd van 2020 hulle geraak het. Elke persoon wat deelgeneem het, vertel hoe hulle geaffekteer is, wat hulle daaruit geleer het en hoe hulle ander wil bemoedig.
  • Die verhale in Agter slot en grendel–lesse uit die grendeltyd, is verteenwoordigend van soveel ander persone se ervarings regoor die wêreld. Dit is dalk ook verteenwoordigend van jou eie verhaal. Of dalk nét die bemoediging of inspirasie wat jy vandag nodig het.
  • Agter slot en grendel – lesse uit die grendeltyd, is Justin Dreyer se debuutpublikasie.
  • Justin Dreyer asked more than 50 South African Christians to write about how the Covid-19 lockdown period of 2020 affected them. Everyone who participated in the project tells about how they were affected, what they learned and how they want to encourage others.
  • The stories that appear in Agter slot en grendel – lesse uit die grendeltyd, are representative of many other people’s stories all over the world. It may even be representative of your own story. Or it may be just the encouragement or inspiration you need for today.
  • Agter slot en grendel – lesse uit die grendeltyd is Justin Dreyer’s first publication.

 


Justin Dreyer is ’n jeugleraar aan die AGS Krugersdorp Sentraal- en Noordkampusgemeentes in Gauteng. Hy is ʼn aspirant nie-fiksie skrywer en spits hom toe op die teologie en aktuele sake. In sy vrye tyd geniet hy dit om te lees, skryf, skaalmodel-vliegtuie te vlieg en tyd saam met sy gesin deur te bring.

Justin Dreyer is the youth pastor at AFM Krugersdorp Central and Northern Campus assemblies in Gauteng. He is a prospective writer of non-fiction and focuses primarily on theology and current affairs. In his leisure time he enjoys reading, writing, flying scale model remote-controlled airplanes and spending time with his family.


 

Please follow and like us:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Agter slot en grendel”