Liefde in Konflik

R220.00

ISBN: 9781928530060


 

Description

Liefde in Konflik  Louis Rautenbach

Dit is September 1939, New Zeeland. In die doodsnikke van die pas afgelope winter en te midde van die dreigende oorlog in Europa, kom twee geliefdes vir oulaas bymekaar
voordat hulle afsonderlik na die oorlogsfront sal vertrek.

Kevin Welsh, ’n voetsoldaat, en Helen Townsend, ’n mediese Suster van Tekapo, ontdek die wonder van hul liefde die aand voordat die jong man vir die oorlog moet aanmeld.
Herinneringe aan hierdie passievolle nag volg die twee verliefdes regdeur die verhaal tot aan die einde van die oorlog, waarna nuwe uitdagings hul pad weer kruis.

Lees ook oor die uitdagings en oorwinnings wat die Tweede Wêreldoorlog vir jong soldate van selfs so oud as sestien ingehou het.

Na deeglike navorsing is fiktiewe karakters in sekere konfliksituasies geskep, en bied hierdie omgewing waarin die verhaal afspeel baie uitdaging wat te midde van lief en
leed ook uithouvermoë verg. Feite is met fiksie gemeng sodat die verhaal heerlike leesgenot sal verskaf.

****

It is September 1939, New Zealand. In the death traps of the past winter and in the midst of the impending war in Europe, two loved ones gather for old time’s sake before they
will leave separately for the war in Europe.

Kevin Welsh, an infantryman (soldier), and Helen Townsend, a medical Sister of Tekapo, discovered the wonder of their love the night before the young man should report for joining the war. Memories of this passionate night follow the two loved ones throughout this story until the end of the war, after which new challenges in the midst of love and sorrow cross their way again.

The reader will also experience the challenges and victories of World War II for soldiers as young as sixteen, and medical staff.
After thorough research, fictional characters were created in certain conflict situations, offering this environment in which the story plays down a lot of challenge that requires
endurance through love and grief. Facts are mixed with fiction so that the story will provide enjoyable reading pleasure.


 

Please follow and like us:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Liefde in Konflik”