Here Leer my U pad

R220.00

ISBN: 978-1928518-50-1


 

Description

Paul Kruger

Die Psalmboek is tereg ’n “kleine Biblia” (’n “klein Bybel”) soos Luther dit gepas beskryf het. Dit bevat in pragtige en bondige vorm alles wat in die Bybel staan. In geen ander Bybelboek word daar meer gepraat oor God se goedheid, sy liefde en sy ewige trou as juis in dié boek nie. Dis ’n boek waarin die mens byna uitsluitlik aan die woord is om voor God te bring sy klag en sy lof, sy laagtepunte en sy hoogtepunte, sy verlangens en dit wat hoop gee.

Dis ’n boek van geleefde ervaring, tekste waarmee mense hulle deur alle eeue heen kon vereenselwig het. “Vir elkeen is daar, maak nie saak in watter omstandigheid ook al nie, psalms of woorde te vinde wat met sy situasie rym asof hulle net vir sy onthalwe geskryf is” (Luther).

Paul Kruger is opgelei as dominee en gelegitimeer, maar het hom toe in die akademiese wêreld begewe waar hy onder andere verantwoordelik was vir die dosering van Bybelse Hebreeus vir voornemende predikante aan die Universiteit van Stellenbosch. Deel van sy doseeropdrag was ook die aanbieding van die ou Nabye Oosterse kulture (Mesopotamië, Siro-Palestina). Hierdie sonderlinge kombinasie van ’n grondige taal- en teologiese agtergrond en ’n deeglike onderlegdheid in die kultuurhistoriese aard van die Ou Testament (Hebreeuse Bybel) en die breëre ou Nabye Oosterse wêreld, het aan hom die nodige gereedskap gebied om hierdie Psalmtekste op ’n ingeligte wyse teologies te ontleed en op ’n sinvolle manier prakties te maak.


 

Please follow and like us:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Here Leer my U pad”