Sporofoor deur Susan van Zyl

R240.00

ISBN: 978-1-928518-91-4

Description

  • Mense interpreteer God op ‘n manier wat vir hul sin maak
  • Hoe interpreteer ons God in hierdie wetenskaplik- en materieel-georiënteerde tyd?
  • God is abstrak, daarom moeilik “verstaanbaar” en “sigbaar”.
  • Spore, soos deur die eeue deur mense gelos, kan rigtinggewend wees vir soekers en mense wat besin oor ‘n “nuwe” manier van glo en godsdiensbeoefening.
  • Sporofoor wil dien as draer van hierdie “verdigte” verhale.

****

  • People interpret God in a way that makes sense to them.
  • How do we interpret God in this scientifical and materialistic orientated time?
  • God is abstract, therefor difficult to understand and to see.
  • Traces, as left by people, can be directive for people who seek and reflect on a “new way” of belief.
  • Sporofoor wants to be a vessel of these stories, here told in poetic language.

Susan van Zyl, is ’n afgetrede onderwyseres, ook ‘n gekwalifiseerde dieetkundige en refleksoloog. Sy is getroud en hulle het vier getroude kinders en tien kleinkinders. In 1992 haal haar inskrywing die kortlys van die Sanlam Jeuglektuur kompetisie, in 2006 word ’n kortverhaal van haar opgeneem in die bundel “Die Melkweg het ’n ster laat val” en in 2012 word haar jeugroman, “Spiraaldans”, deur Naledi uitgegee. Behalwe vir haar persoonlike skryfwerk was sy in 2006 ’n medewerker aan ʼn reeks skoolhandboeke vir Lewensoriëntering. Sy wil graag mense bewus maak van die verband tussen Lewensoriëntering en Lewenswetenskap. Vir haar grens misterie, soos ook humor, aan die absurde en dit is hierdie realiteit waarbinne spore uitgewys word wat deur die geskiedenis van die mensdom getrap is. En waar daar vanuit hierdie perspektief gekyk kan word na hedendaagse, poëties gestruktureerde, reddingsboeie. Sporofoor is haar debuutbundel.

Writer Susan van Zyl, a retired teacher, is also a qualified dietician and reflexologist. She is married and they have four married children and ten grandchildren. In 2002, her short story earned her a place on the short list of the Sanlam Competition for Youth Literature. In 2006 a short story of hers was included in “Die Melkweg het ’n ster laat val” and her youth novel, “Spiraaldans”, was published by Naledi in 2012. Apart from her writing career, she is also a collaborator in the creation of a series of books on Life Orientation for use in schools. She is keen on integrating the school subject Life Science with the teaching of practical life skills. To her, mystery and humour border on the absurd. It is within this reality that she believes footprints of humans throughout history can be recognised as pointing to something more. Viewed from this perspective, current poetry can even serve as well structured safety buoys. “Sporofoor” is her first anthology.


 

Please follow and like us:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sporofoor deur Susan van Zyl”