Shrinkstories 3

“Ek kan nie anders as om te erken dat dit ’n besonderse reis vir my was en nog steeds is nie. Ek besef dat dit die drie-enige God is wat op so ’n oorweldigende wyse aan my guns verleen en voortdurend inspireer. Dit is vir my moeilik om die sacred en die secular te skei. Soos my stories in alledaagse dinge vorm aanneem, kan ek God in die gewone gang van die lewe sien. Ons verskraal God tot Sondae in die kerk en ons kerklike aktiwiteite. Dit gee my baie vrede om te weet, al is my radiogleuf nie die geestelike een nie, mense nog die Groter Storie in elke verhaal kan hoor. ”
Eugene Kemp

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shrinkstories 3”