Eben Viktor

//Eben Viktor

Eben Viktor se lang pad kronkel
deur, onder andere, Wiskunde,
Afrikaans en Nederlands en
Filosofie. Hy is die skrywer van
Post-Gettier Epistemology, ’n
inleidende werk in kontemporêre
kennisleer. Agtien jaar gelede het
hy in Oekraïne vasgemeer, waar hy
steeds woon en gemoeid is met
Wiskunde en Wetenskap opleiding.
Buitengewoon Binnegedring, ’n
bundel verhale geïnspireer deur
sy verblyf in die buiteland, is tans
in voorbereiding vir publikasie. Hy
wil hom graag meer gereeld besig
hou om vertalings van Oekraïniese digters se werk in Afrikaans te
bedink.