Francis J Grobler

//Francis J Grobler

Francis J Grobler is ’n spelterapeut,
eggenote en ma van drie seuns. Sy
is ook ’n kunstenaar, liriekskrywer en
besigheidsvrou in ’n kommersiële saai,
vee-en-wildboerdery. Sy bekwaam haarself
as onderwyseres en opvoedkundige
kinesioloog. Haar debuutbundel verskyn
in 2007, waarna andere volg. In 2019
word sy as algehele wenner aangewys
deur die Genootskap van Handhawing
van Afrikaans en verower die NP van Wyk
Louw-prys. Sy woon op ’n plaas naby
Bethal.